Štěrky

Nabízíme k prodeji drcené kamenivo různých frakcí.

ŠTĚRKY

Frakce: 0-4, 0-32, 4-8, 8-16, 16-32, 32-63

Ostatní frakce dovážíme z kamenolomu.
sterky